MZO voor ZKM'ers

MZO voor ZKM'ers

Het MZO is geïnspireerd door de Zelf Confrontatie Methode van prof. H.J.M Hermans (Emeritushoogleraar Persoonlijkheidsleer van de Radboud Universiteit van Nijmegen). Daarom is de methode bij uitstek geschikt voor ZKM-consultants. Mocht u als ZKM-consultant met het MZO willen werken, neem dan contact met ons op.

>>>Zie ook de folder

Op welke punten sluit het MZO aan op de ZKM?

 

MZO1 (Screening)
  • De interactieve vragenlijst volgt een soort levensverhaal van de leerling/student. Er wordt doorgevraagd op belangrijke thema's.
  • De schalen zijn subjectief en worden dus in het gesprek gebruikt als ontlokkers van een dieper verhaal van de leerling/student.
  • De houding van de begeleider is Rogeriaans. We gaan dus uit van een eigen innerlijke kracht van de cliënt om zichzelf te verbeteren.
  • Er wordt niet over de cliënt gesproken, maar met de cliënt.
 
MZO2 (Zelfonderzoek)
  • Het MZO2 gaat van hetzelfde online "geschreven" levensverhaal uit als MZO1 en gebruikt dat als waardegebieden.
  • Scoring op basis van een gevoelslijst volgt exact de ZKM.
  • Rapportage met Z, A, P en N-somscores, de cirkel en de affecthiërarchie.
 
Nieuwe ontwikkelingen voor ZKM-consultants
  • In de loop van 2017 zal een nieuwe invoer via ons online systeem mogelijk worden die vooral geschikt is voor ZKM-consultants
  • ZKM-consultants die ons systeem willen gebruiken kunnen dan hun eigen online vragenlijsten ontwikkelen, geschikt voor specifieke ontlokkersets.

Wat maakt het MZO voor studenten uniek?

Het MZO werkt in de praktijk

 

De MZO vragenlijst voor studenten is online, interactief en bevat 300 vragen over vele themagebieden die van belang zijn voor een succesvolle studie. De lijst is door ons ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren met motivatieproblemen

Overzichtelijk en concreet

 

De uitslag wordt weergegeven op één A4 in 30 gemakkelijk te begrijpen schalen die de belangrijkste redenen voor uitval in kaart brengen. Samen met de begeleider kan de student een duidelijk plan van aanpak ontwikkelen voor prestatieverbetering.

Eigen verantwoordelijkheid

 

Het MZO is geen test maar een screening die de subjectieve situatie van de student aan het licht brengt. De student wordt maximaal aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en kan zelf ingrijpen op die punten die echt effect hebben op het studieproces

Agenda

 

 

 

Meer informatie
Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: