We laten de hele klas de vragenlijst invullen

 

Dat is het handigst, dan kun je heel snel aan de uitslag zien welke leerlingen in de gevarenzone zitten. En... wat nog veel belangrijker is: je kunt ook zien waar de knelpunten zitten. Ik bedoel niet de vakken. Maar bijv. concentratie, leeraanpak, studievaardigheden, verkeerde gewoontes en overtuigingen. Of soms zit een leerling niet op het juiste niveau, is er faalangst in het spel, of spelen er dingen in de familiesfeer die niet helpen. 

 

Kijk nu eens naar het onderstaande voorbeeld:

 

De vragen die u zich stelt bij het bestuderen van deze screening zou u ook met Peter kunnen bespreken. Dat levert veel op. Want Peter is tenslotte de enige die hier eigenlijk het fijne van weet. Door het MZO gaat Peter nadenken en ontdekt zelf waarom hij niet meer aan het werk komt. Dat is het startpunt van verandering!

 

 

Probeer onze klassenscreening gratis!

Bij de klassenscreening doen alle leerlingen van een klas of jaarlaag onze vragenlijst. Daarna kunnen de uitslagen vergeleken worden en kan men een selectie maken van leerlingen die de uitslag met de mentor bespreken. Ook is het mogelijk door te verwijzen bij bijv. faalangst. Scholen die het gebruiken zijn enthousiast. 

vinkje-groen.pngMotivatiezelfonderzoek 1 maand gratis voor 35 leerlingen

vinkje-groen.pngOndersteuning bij de uitwerking van de resultaten

vinkje-groen.pngProbleemklassen aanpakken

vinkje-groen.pngVerbetert je mentorgesprekken

 


Onze inschrijving voldoet aan de nieuwe privacyregels van 25 mei 2018. Op alle mails kunt u uw gegevens zelf beheren en de inschrijving annuleren.

 


 

Het Motivatiezelfonderzoek is niet zomaar een vragenlijst!

 

40 praktijkonderwerpen

Het MZO bevat 40 door ons in de praktijk verzamelde onderwerpen die essentieel blijken te zijn bij onderpresteerders. School, vrienden, ouders, leeraanpak, studievaardigheden, faalangst, concentratie, welbevinden, afleidingen, verkeerde overtuigingen, leerstijl en persoonlijke problemen worden door het MZO in kaart gebracht. Op al deze lagen kunnen de hindernissen opgespoord worden en bespreekbaar worden gemaakt. De leerling wordt weer deskundige van zijn situatie.

 

400 zinnen, 28 schalen

De vragenlijst is opgebouwd uit 400 zinnen die interactief worden aangeboden. Dit genuanceerde systeem vraagt door op die onderwerpen die voor de leerling van belang zijn. Daardoor komt men echt tot de essentie. De 28 intuïtief begrijpelijke schalen geven een subjectief beeld van de leerling, over al de genoemde gebieden. Het MZO is ontwikkeld vanuit de ervaring van honderden gesprekken die wij hebben gevoerd met leerlingen uit het VO.

 

Het begeleidingsgesprek staat centraal

Al onze gebruikers geven aan dat de begeleidings/mentorgesprekken met het MZO opener en dieper gevoerd worden. We zien keer op keer dat leerlingen beginnen te praten over die zaken die hun echt bezig houden. Met het MZO wordt het mentorgesprek niet minder belangrijk maar juist belangrijker. Het MZO is het voortraject voor het begeleidingsgesprek, waarin de pijnpunten in kaart worden gebracht. Het is de rode draad voor het gesprek waarin de leerling en de mentor tot concrete actiepunten kunnen komen.

 

Geen oppervlakkigheid maar essentie

Met het MZO zijn de nutteloze oppervlakkige mentorgesprekken definitief voorbij. "Hoe gaat het Jan?"  "Gaat wel." "Je rapport was niet zo geweldig?!" "Tja, niet hard genoeg gewerkt." "Zo ga je het niet halen, Jan." "Nee, weet ik." "Maar ik werk nu wel hard." "Ik hoop het. Het is zo makkelijk. Je moet het gewoon gaan doen! Want je kunt het best, dat is het probleem niet" "Ja, maar nu ga ik het ook doen." enzovoort. Met het MZO wordt elke seconde van het gesprek essentieel.

 

Onze visie bij de aanpak van motivatieproblemen

 

Stelling 1:
elke leerling is gemotiveerd
om te leren

 

Deze stelling verandert alles. De vraag is niet meer: hoe motiveer ik een jongere? De vraag is: wat blokkeert hem of haar? En hoe kun je samen met hem/haar de hindernissen in kaart brengen?

 

Stelling 2:
Praat met de leerling,
niet over de leerling

 

Ongemotiveerde leerlingen krijgen vaak al jaren te horen wat ze fout doen. Niemand vraagt ze echt meer naar hun mening. Terwijl zij toch eigenlijk het best weten waarom ze iets wel/niet doen!

 

Stelling3:
De leerling moet het zelf doen
en
zelf
begrijpen

 

Jongeren willen best veranderen. Maar dat moet wel op hun manier. Als ze zelf niet begrijpen waarom je iets zou moeten doen gebeurt er natuurlijk helemaal niets!

Onze gebruikers

SCHOLEN VO

Met het MZO kan men er snel achter komen waarom een leerling onderpresteert en concrete hulp bieden, zonder dat het teveel tijd kost. Het MZO kan gericht of klassikaal ingezet worden door het mentoraat of het zorgteam.

HUISWERKINSTITUTEN

Veel huiswerkinstituten in Nederland gebruiken het MZO Scholieren bij leerlingen waar standaardbegeleiding te weinig resultaten oplevert. Op basis van de uitslag kan men de juiste begeleidingsvorm kiezen.

PRAKTIJKEN

Ook voor zelfstandige hulpverleners met een eigen praktijk of werkzaam in schoolverband is het MZO een krachtig instrument. Vooral de combinatie van MZO1 en 2 is zeer geschikt om onderpresteerders weer op weg te helpen.

Ontvang onze nieuwsbrief en probeer nu de demo-zelf uitProbeer het nu meteen uit!  • Demo duurt 3 minuten
  • Echte uitslag per mail
  • 100% gratis
  • Wekelijkse nieuwsbrief


Onze inschrijving voldoet aan de nieuwe privacyregels van 25 mei 2018. Op alle mails kunt u uw gegevens zelf beheren en de inschrijving annuleren.

Bekijk hier enkele van onze video's

Agenda

 

 

 

Contact

Zoek ons op social media

Copyright: Bureau Nieuw Perspectief *** Powered by CMSimple_XH ***·w3schools-css *** Inloggen ·Laatste update: